Lắng tiếng muôn đời

            Ta lắng nghe khúc xuân trào ngọt mát
            Hương sữa, hương hoa, hương đất
            Mặn mòi
            Giọng ầu ơ vọng tiếng xa xôi...
 
            Mẹ dấu yêu ơi !
            Năm tháng ly quê
            Con mãi trở trăn về nguồn cội
            Nơi đất mẹ sinh thành
            Cha gieo nụ tầm xuân
            Đơn trái !
 
            Xuân trôi
            Mây trắng bồng trên tóc
            Kham khổ một đời
            Bao mùa ngóng đợi
            Thời gian in dấu tao nôi
            Xin tạc muôn đời
            Mẹ hỡi !

Tác giả bài viết: Hồng Liên Nhi