Làng tôi

            Làng tôi nơi đồng ngang, nước ngược
            Có đập Đá Mài, Tân Kim về
            Đưa nước ngược lên đồng ngang
            Nước về vui xóm, vui làng
            Vui bầy con trẻ, vui đàn trâu no
            Nước về vui chuyện hẹn hò
            Nụ hôn mát ngọt bên bờ mương xanh
 
            Mượt mà bắp đậu bãi biền
            Cao su nứt nụ mầm đen quanh đồi
           
            Tôi về tìm lại tuổi tôi
            Chiều nghiêng bóng nắng, nhớ người bạn xưa
            Đồng ngang, nước ngược mà ưa
            Đá Mài mang cả giấc mơ về làng.

Tác giả bài viết: Trần Lê Khanh