Nổi nhớ phù sa

Mùa thu
Ôi ! Dáng dấp thanh trong
Tràn đầy sức sống
Dát lụa vàng lấp lánh kiêu sa
Tình yêu bàng bạc tự thiên hà...
Hơi ấm cảm xúc
Dập dìu trái thở
Cơ man sung mãn tuyệt trần
Dành để hồi nào ?
Gặp nhau... ưng ức vỡ...
Dang đôi tay em ôm lấy muôn trùng
Dào dạt cảm rung đến tột cùng
Đưòng tơ kẽ tóc...
Bật khóc !
 
Nước mắt hạnh ngộ, nước mắt chia phôi
Lệ ân tình ngập bến phân ly
Làm sao giằng cầm, níu lại
Ôi ! Thiết tha...
 
Anh băng về chắp cánh khơi xa
Để lại em !
Chua xót mặn mà
Miên man nỗi nhớ... Phù sa...
 
                                                 Mùa lũ lụt 2011

Tác giả bài viết: Phan Đăng Quy