Tân Xuân quê tôi

Quê hương tôi giờ đây đổi mới
Mái tranh nghèo thay ngói đỏ tươi
Suốt ngày đêm vang vọng tiếng reo cười
Tiếng máy nổ thay sức người làm việc
Rặng phi lao bên vệ dường xanh biếc
Che gió ngàn bảo vệ mít, chè, tiêu
Vườn dứa bao la xanh biếc dưới nắng chiều
Trái chín mọng ngọt như dường mía Quảng
Nhà máy mọc lên, điện, đường sáng lạng
Trường phổ thông rộng mở khang trang
Dòng Hiếu giang nước chảy dịu dàng
Đường 9 anh hùng vọng vang tên tiếng
Dãi Trường Sơn đã qua thời chinh chiến
Cung cấp nguồn lâm sản cho muôn dân
Quê hương đổi mới trăm phần
Làm ăn hợp tác người dân hết nghèo !                   
                                               L.X.H

Tác giả bài viết: Lê Xuân Hoài